Pobierz program mpCRM

Program mpCRM dostępny jest dla systemów Windows oraz macOS.

mpCRM dla Windows

Pobierz v20.6.17 - dla Windows (32 / 64 bit)

mpCRM dla macOS Catalina

Pobierz v20.6.17 - dla macOS (64 bit / Catalina)

Pobierz v20.6.17 - dla macOS Retina (64 bit / Catalina)

mpCRM dla macOS Big Sur

Pobierz v21.7.21 - dla macOS (64 bit / Big Sur)

mpCRM dla macOS (Starsze wersje)

Pobierz v20.6.17 - dla macOS (32 bit)

Pobierz v20.6.17 - dla macOS Retina (32 bit)


Dla użytkowników macOS Catalina

Po aktualizacji systemu macOS do najnowszej wersji 10.15 możesz napotkać pewne problemy z działaniem naszej aplikacji. Poniżej znajdziesz wskazówki, jak sobie z nimi poradzić.

Program mpCRM nie uruchamia się

Należy pobrać najnowszą wersję programu z linku powyżej i zainstalować ją. Jest to wersja 64-bitowa zgodna z najnowszą wersją macOS.

Przy każdym uruchomieniu programu trzeba go ponownie rejestrować (wypełniać formularz)

Wyłącz program. Przejdź do folderu: Folder domowy/BinSoft/mpCRM/Core lub Dokumenty/mpCRM/Core i usuń plik register.dat. Ponownie uruchom program i zarejestruj go.

Za każdym razem po uruchomieniu programu muszę otwierać bazę danych. Nie otwiera się automatycznie jak wcześniej.

Wyłącz program. Przejdź do folderu: Folder domowy/BinSoft/mpCRM/Core lub Dokumenty/mpCRM/Core i usuń plik dblist.dat oraz inne mające w nazwie dblist. Ponownie uruchom program. Uwaga! Jeśli korzystałeś ze zdalnych baz danych (MySQL, chmura bsxCloud) - będziesz musiał otworzyć je na nowo, wybierając Otwórz nową bazę danych.


Wersja dla systemu Windows automatycznie rozpoznaje rodzaj zainstalowanego systemu i instaluje program w wersji 32- lub 64- bitowej. Jeśli zatem pracujemy w Windows 64-bit, mpCRM będzie także w takiej wersji zainstalowany. Dzięki temu będzie wydajniejszy, a praca w nim znacznie przyjemniejsza.

Wymagania: Windows 8 lub nowszy, OS X 10.10 (Yosemite) lub nowszy; min. 4 GB RAM, min., 300 MB HDD, procesor Pentium 1 GHz

Lista zmian

Numery wersji programu mpCRM określają jednocześnie datę ich wydania, np. wersja 20.4.9 oznacza, że program został wydany 9 lutego kwietnia roku.

Wersja 19.9.23

 • [bsxBackup] Dodano obsługę nowej usługi bsxBackup - automatyczne kopie bezpieczeństwa w chmurze;
 • [bsxCloud] Dodano możliwość podglądu wykorzystania (zajętości) usługi bsxCloud;
 • [System] Dodano możliwość weryfikacji firm w systemie VIES;
 • [System] Dodano możliwość weryfikacji statusu podatkowego firm w systemie VAT (podatnik czynny);
 • [System] Dodano możliwość weryfikacji numerów kont bankowych kontrahentów (biała lista podatników VAT);
 • [System] Dodano możliwość tworzenia szablonów wydruków w języku HTML;
 • [System] Dodano możliwość tworzenia słownika rodzaju gwarancji;
 • [System] Dodano nową akcję w regułach - automatyczne dodanie wygenerowanego dokumentu PDF do załączników;
 • [System] Dodano pole IDN w danych firmy i kontrahentach;
 • [Relacje] Dodano możliwość powiązania kampanii z dokumentami;
 • [Relacje] Dodano możliwość powiązania korespondencji z dokumentami;
 • [Integracje] Dodano obsługę przesyłek zagranicznych w Furgonetce;
 • [Załączniki] Automatyczne podpinanie załączników dodawanych do faktur, zamówień, ofert itp. z wybranym kontrahentem;
 • [Drukarki fiskalne] Poprawioną obsługę drukarek fiskalnych dla macOS;
 • [Oferty] Dodano możliwość utworzenia cennika dostawcy na podstawie oferty przychodzącej;
 • [Projekty] Dodano możliwość podpinania ofert do projektów;
 • [Kontrahenci] Dodano pole Osoba odbierająca dokumenty w kontrahentach;
 • [Korespondencja] Dodano możliwość wystawiania dokumentów podobnych/powiązanych w korespondencji;
 • Poprawiono wydajność programu;
 • Usunięto zgłoszone błędy;

Wersja 18.11.6

 • [Ogólne] Nowe ikony i elementy graficzne;
 • [Ogólne] Nowy sposób wyświetlania niektórych rekordów w postaci kafelek;
 • [CRM] Nowy sposób prezentacji zdarzeń;
 • [CRM] Nowa zakładka Tablica;
 • [Projekty] Dodano obsługę Zdarzeń i Tablicy;

Wersja 18.3.27

 • [CRM] Nowe raporty dla modułu CRM;
 • [Import] Poprawiony import danych z formatu Excela (XLS, XLSX), w tym automatyczne wykrywanie danych;
 • [System] Dynamiczne wyświetlanie powiadomienia o ilości relacji dodanych do danego dokumentu;
 • [System] Możliwość szyfrowania tworzonych kopii bezpieczeństwa;

Wersja 17.5.24

 • [Ogólne] Możliwość ustalenia kolejności pozycji na wydrukach dokumentów;
 • [Ogólne] Możliwość wyszukiwania na listach produktów w dokumentach;
 • [Ogólne] Wizualizacja wymaganych pól, filtrów, pól wyszukiwania itp.;
 • [Ogólne] Możliwość ukrywania prawego panelu z narzędziami wyświetlanego w różnych miejscach programu;
 • [Ogólne] Możliwość rozszerzenia listy produktów w dokumentach skrótem klawiszowym oraz zapamiętywania związanego z tym ustawienia;
 • [Oferty] Możliwość tworzenia ofert wariantowych;
 • [Oferty] Możliwość tworzenia katalogów i cenników;
 • [Projekty] Możliwość powiązania projektu z kampanią;
 • [CRM] Możliwość powiązania poszczególnych pracowników z kampanią;
 • [CRM] Możliwość duplikacji kampanii;
 • [Zamówienia] Dodano import zamówień z serwisu Cdiscount;

Wersja 17.4.3

 • [Planowanie] Możliwość określania planów do wykonania (na dowolne okresy, pracowników itp.);
 • [CRM] Możliwość wprowadzania szybkich zdarzeń;
 • [CRM] Możliwość wyodrębnienia okna z kalendarzem;
 • [CRM] Możliwość słownikowego definiowania rodzajów zadań i zdarzeń;
 • [Interfejs] Możliwość przewijania panelu z filtrami;
 • [Interfejs] Możliwość ukrywania lewego panelu menu (CMD+M);
 • [Interfejs] Możliwość ukrywania prawego panelu w oknie głównym;
 • [Interfejs] Nowe menu Skróty zapewniające dostęp do opcji z panelu Przyciski szybkiego uruchamiania;
 • [Integracje] Integracja z bramką SMSLabs.pl;
 • [Inne] Możliwość tworzenia buforów z zaznaczonymi rekordami;
 • [Inne] Narzędzia do hurtowych modyfikacji w dok. handlowychm, zamówieniach, ofertach, indeksie produktów itp.;
 • [Inne] Możliwość kopiowania i wklejania pozycji pomiędzy dok. handlowymi, ofertami, zamówieniami itp.;
 • [Inne] Możliwość zaznaczenia kilku kategorii i wyświetlenia elementów należąych do ich sumy;
 • [Inne] Możliwość określania alternatywnych nazw dla innych wersji językowych;
 • [Inne] Rozbudowa mechanizmów reguł o możliwość tworzenia niefiskalnych wydruków;
 • [Inne] Możliwość drukowania kopii paragonu;
 • [Inne] Możliwość dodawania pozycji do dok. handlowego bez zamykania okna wyboru produktu;
 • [System] System monitorowania zmian w rekordach;
 • [System] Obsługa grafiki w oparciu o GPU karty graficznej (wersja BETA, wzrost wydajności na macOS o ok. 200%);
 • [System] Możliwość wyboru grafiki Low i Retina;
 • [System] Prekompilacja modułów (wzrost wydajności o ok. 60%);
 • [System] Współdzielenie bibliotek i wtyczek (wzrost wydajności o ok. 10%);

Wersja 15.11.30

 • Nowość! Dodano generator dokumentów i obsługę szablonów dokumentów;
 • Nowość! Dodano możliwość hurtowej modyfkacji zadań, informacji o kontrahentach;
 • Nowość! Dodano możliwość hurtowego zatwierdzania przesyłek w firmie kurierskiej DPD;
 • Nowość! Dodano obsługę dodatkowych uprawnienień m.in. widok cen zakupu, wykresów sprzedaży, nieswoich rekordów itp;
 • Nowość! Dodano nowy mechanizm drukowania listy rekordów z obsługą podsumowań;
 • Rozbudowano obsługę planowania tras;
 • Poprawiono moduł Rozliczeń cyklicznych;
 • Usunięto zgłoszone błędy;

Wersja 15.11.2

 • Nowość! Dodano obsługę mapy Google, m.in. podglądu lokalizacji kontrahentów;
 • Nowość! Dodano wewnętrzny komunikator;
 • Usunięto zgłoszone błędy;

Wersja 15.8.31

 • Nowość! Dodano nowe importy dokumentów, m.in. Symfonia Handel i Makro;
 • Zmieniono sposób zapisywania rekordów - dodanie pozycji do dokumentu automatycznie zapisuje go w bazie danych;
 • Dodano możliwość definiowania wyjątków w planie pracy dla pracowników;
 • Rozszerzono globalną wyszukiwarkę o dodatkowe źródła przeszukiwania;
 • Dodano możliwość edycji kategorii wewnątrz dokumentów;
 • W module CRM dodano podgląd Faktur, Zamówień, Ofert, Płatności i innych informacji w kontrahentach;
 • Usunięto zgłoszone błędy;

Wersja 15.7.13

 • Nowość! Dodano globalną wyszukiwarkę;
 • Usunięto zgłoszone błędy;

Wersja 15.6.29

 • Nowość! Dodano integrację z firmami kurierskimi: Siódemka i K-EX;
 • Poprawiono synchronizację z kalendarzami Google i Live;
 • Usunięto zgłoszone błędy;

Wersja 15.6.16

 • Nowość! Dodano możliwość tunelowania połączeń do baz danych poprzez SSH;
 • Nowość! Dodano możliwość przechowywania załączników na serwerach SFTP;
 • Nowość! Dodano możliwość synchronizacji z kalendarzami Google i Live w środowisku Windows;
 • Nowość! Dodano możliwość importu kontrahentów w formacie EDI++;
 • Usunięto zgłoszone błędy;

Wersja 15.6.1

 • Nowość! Dodano możliwość importu kontaktów do przygotowywanych kampanii;
 • Nowość! Dodano możliwość eksportu bazy kontrahentów do formatów XML oraz CSV;
 • Nowość! Dodano możliwość wyboru oddziału podczas wystawiania dokumentów handlowych itp.;
 • Nowość! Dodano możliwość wyświetlenia podglądu dokumentu wprost z listy rekordów;
 • Usunięto zgłoszone błędy;

Wersja 15.5.4

 • Nowość! Dodano możliwość tworzenia Szablonów wiadomości;
 • Usunięto zgłoszone błędy;

Wersja 15.4.27

 • Nowość! Dodano wsparcie dla systemu Windows XP;
 • Nowość! Dodano możliwość importu danych o kontrahentach z bazy programu RAKS;
 • Nowość! Dodano możliwość synchronizacji danych z inną bazą danych (w tle);
 • Nowość! Dodano możliwość kopiowania bazy w inne miejsce (w tle);
 • Nowość! Dodano możliwość tworzenia lokalnego lusta dla zdalnych baz danych (w tle);
 • Nowość! Dodano możliwość synchronizacji zadań z kalendrzem Google (w środowisku Mac OS);
 • Nowość! Dodano możliwość synchronizacji zadań z kalendrzem Microsoft Live (w środowisku Mac OS);
 • Nowość! Przyjazne nazwy folderów załączników;
 • Nowość! Dodano trzy nowe skórki;
 • Dodano możliwość określenia wersji językowej faktury na poziomie okna jej edycji;
 • Dodano możliwość wysyłania wiadomość SMS dla dowolnej grupy odbiorców z każdej listy rekordów (okna faktur, zamówień, zgłoszeń itp.)
 • Dodano możliwosć listowania różnego rodzaju rekordów dla zadanego dnia (np. zamówień, ofert, korespondencji itp.)
 • Poprawiono obsługę Płatności, wyciągów bankowych, dokumentów KP i KW;
 • Poprawiono raporty VAT;
 • Poprawiono szablony dokumentów;
 • Usunięto zgłoszone błędy;

Wersja 15.4.13

 • Nowość! Rozszerzona obsługa wtyczek (ang. plugins), dająca duże możliwości dla zewnętrznych developerów;
 • Nowość! Dodano możliwość ustawienia tła dla szablonów dokumentDokumentów w obrocie**;
 • Nowość! Dodano obsługę nowych uprawnień (eksport, import danych);
 • Nowość! Nowy sposób wyświetlania pól formularzy dla adresów zagranicznych;
 • Nowość! Dodano możliwość edycji konfiguracji baz danych dostępnych na liście;
 • Usunięto zgłoszone błędy;

Wersja 15.4.7

 • Nowość! Dodano mechanizm eksportu danych do formatów XML i CSV;
 • Nowość! Nowe okno Stawki i Współczynniki;
 • Nowość! Rozszerzono mechanizm Reguł;
 • Nowość! Wbudowano nowy interpreter i język programowania LangBSX (na potrzeby reguł, pisania wtyczek itp.);
 • Usunięto zgłoszone błędy;

Wersja 15.3.30

 • Nowość! Mechanizm importu z zewnętrznych baz danych SQL;
 • Usunięto zgłoszone błędy;

Wersja 15.3.16

 • Nowość! Dodano funkcje dostępu do danych o kontrahencie z dowolnego okna programu;
 • Nowość! Dodano funkcje dostępu do zaplanowanych zadań z dowolnego okna programu;
 • Poprawiono wygląd niektórych elementów interfejsu;
 • Usunięto zgłoszone błędy;

Wersja 15.2.23

 • Nowość! Rozbudowano moduł CRM w tym dodano kalendarz z widokiem dziennym, tygodniowym i miesięcznym;
 • Usunięto zgłoszone błędy;

Wersja 15.2.3

 • Nowość! Dodano funkcję hurtowego drukowania kopert i etykiet z adresami;
 • Nowość! Zmiany w interfejsie - nowe ikony oraz zmiany w układzie menu;
 • Nowość! Nowy mechanizm kopiowania pozwalający na kopiowanie pomiędzy sobą faktur, zamówień, danych kontaktowych itp.;
 • Poprawiono obsługę bazy danych SQLite;
 • Usunięto zgłoszone błędy;

Wersja 14.11.12

 • Nowość! Możliwość oznaczania rekordów w bazie danych;
 • Poprawiona obsługa raportów oraz edytora wydruków;
 • Poprawiona obsługa eksportu do plików PDF (przezroczystość grafiki, zawijanie tekstu);
 • Poprawione zgłoszone błędy;
 • Poprawiona stabilność w środowisku OS X;

Wersja 14.10.2

 • Nowość! Wbudowana obsługa lokalnych baz danych Firebird (w systemie Windows; domyślnie zastępuje SQLite);
 • Nowość! Obsługa baz danych Interbase;
 • Nowość! Nowe skórki w programie: Systemowy, Zielony, Pomarańczowy i Nowoczesny;
 • Nowość! Nowy system powiadomień w oknie głównym aplikacji;
 • Nowość! Nowy panel wykresów w oknie głównym aplikacji;
 • Nowość! Pierwsza wersja Podręcznika użytkownika;
 • Nowość! Kreator Pierwsze kroki;
 • Nowość! Dodano podpowiedzi w oknach z tabelami;
 • Poprawa wydajności programu w środowisku Windows;
 • Optymalizacja połączeń z zewnętrznymi bazami danych;
 • Poprawiony kreator tworzenia bazy danych;
 • Poprawiony kreator otwierania baz danych;
 • Poprawiony mechanizm wysyłania wiadomości e-mail;
 • Usunięto zgłoszone błędy;
 • UWAGA! Od tej wersji aplikacja nie obsługuje systemu Windows XP;

Wersja 14.9.15

 • Nowość! Obsługa kampani mailingowych i SMS-owych (w tym możliwość wysyłania masowych korespondencji);
 • Nowość! Możliwość wysyłania dokumentów na adres e-mail wprost z okna podglądu wydruku;
 • Nowość! Obsługa serwerów pocztowych (wysyłanie) - obsługa protokołów SSL i TLS;
 • Nowość! Możliwość eksportu tabel bezpośrednio do formatu Excela, z zachowaniem formatowania kolumn itp;
 • Dodano możliwość eksportu listy rekordów do formatów CSV, HTML oraz PDF;
 • Dodano możliwość ręcznego ustawienia adresu klienta mpFirma;
 • Dodano blokadę wielokrotnego uruchomienia aplikacji w środowisku Windows;
 • Poprawiono generowanie dokumentów PDF;
 • Poprawiono obsługę baz danych: MS SQL, PostgreSQL, Firebird;
 • Poprawiono obsługę wbudowanego serwera TCP/IP;
 • Poprawiono mechanizm automatycznego budowania sieci firmowej;
 • Poprawiono wykresy słupkowe widoczne w oknie głównym;
 • Poprawiono mechanizm numeracji dokumentów;
 • Poprawiono stabilność i wydajność;
 • Usunięto zgłoszone błędy;

Wersja 14.9.1

 • Nowość! Nowy moduł automatycznych aktualizacji modułów;
 • Poprawiono stabilność i wydajność, szczególnie w środowisku Mac OS;
 • Usunięteo zgłoszone błędy;

Wersja 14.8.13

 • Nowość! Dodano nową (dmyślną), jasną skórkę!
 • Nowość! Dodano rozbudowany mechanizm Uprawnień dla użytkowników; Indywidualne nadawanie uprawnień i/lub grupowe uprawnienia;
 • Nowość! Dodano przycisk Testowania połączenia w oknach Otwierania oraz Tworzenia baz danych;
 • Nowość! Dodano mechanizm raportowania wszystkich zmian dokonywanych w rekordach;
 • Nowość! Dodano dodatkowe okno pozwalające użytkownikom na zmianę swoich haseł oraz numerów telefonów do powiadomień;
 • Poprawiono instalator aplikacji, aby instalował tylko 32- lub 64- bitową wersję Chromium;
 • Poprawiono wydajność programu; Wbudowano mechanizm odzyskiwania pamięci nieużywanych modułów i okien; Lepsza obsługa połączeń z bazami danych;
 • Usunięto zgłoszone błędy;

Wersja 14.8.6

 • Nowość! Możliwość tworzenia i zarządzania dowolnie wieloma bazami danych;
 • Nowość! Obsługa baz lokalnych (SQLite) oraz zdalnych (MySQL, MariaDB, MS SQL, Firebird, PostgreSQL);
 • Nowość! Rozbudowany moduł wiadomości SMS. Możliwość wysyłania i odbierania wiadomości SMS, sprawdzania statusu doręczenia, wysyłania powiadomień do zdarzeń;
 • Nowość! Mechanizm automatycznego, cyklicznego tworzenia kopii bezpieczeństwa;
 • Nowość! Funkcja Wykonaj skrypt pozwalająca na uruchamianie zewnętrznych skryptów/pluginów;
 • Nowość! Pełna obsługa czytników kodów kreskowych; Obsługa prefiksów i sufiksów;
 • Nowość! Zintegrowany serwer BSX usprawniający komunikację pomiędzy wieloma stanowiskami aplikacji;
 • Nowość! Natywne menu pod systemem Mac OS;
 • Nowość! Zaawansowany edytor szablonów dokumentów; Umożliwia tworzenie wielu wariantów szablonów, dowolne modyfikowanie ich wyglądu itp.
 • Nowość! Obsługa loga firmy i drukowania loga na dokumentach oraz kopertach;
 • Nowość! Kalkulator odsetkowy; (Obsługa odsetek podatkowych, gospodarczych i dowolnych);
 • Nowość! Dodano funkcję importu danych na podstawie szablonów BSX Import;
 • Nowość! Obsługa tunelowania HTTP/HTTPS (nawiązywanie połączenia do bazy MySQL dostępnej tylko lokalnie na danym serwerze);
 • Nowość! Obsługa nowego miejsca przechowywania załączników. Od teraz załączniki można przechowywać na serwerach z wykorzystaniem protokołu HTTP. Wraz z funkcją tunelowania umożliwia to korzystanie z baz danych i załączników na serwerach, których polityka bezpieczeństwa nie umożliwia zdalnego nawiązywania połączeń do FTP i serwerów SQL;
 • Dodano możliwość ukrycia bocznego menu oraz dodano skróty do funkcji w menu głównym;
 • Poprawiona obsługa wydruków, m.in. wydruk listy rekordów;
 • Poprawiono mechanizm odzyskiwania z kopii bezpieczeństwa; Możliwość odzyskiwania poszczególnych tabel bazy danych;
 • Poprawiono wydajność (znacząca redukcja obciążenia procesora);
 • Poprawiono liczne elementy graficzne;
 • Poprawiona stabilność i wydajność programu w systemach Mac OS;

Wersja 14.4.11

 • Pierwsza publiczna wersja aplikacji mpCRM