O programie mpCRM

mpCRM to program klasy CRM (ang. customer relationship management) - czyli system Zarządzania Relacjami z Klientami. Dostępny jest dla systemów Windows oraz macOS, a dzięki elastycznemu modelowi licencjonowania, może być wykorzystywany na dowolnym wspieranym systemie, w ramach tej samej licencji.

Dzięki mpCRM możesz:

  • Tworzyć tematy, czyli poszczególne zdarzenia, nad którymi pracujesz. Tematem może być np. próba pozyskania nowego klienta. W ramach każdego tematu możesz gromadzić różne informacje, w tym całą historię kontaktów z danym klientem, monitorować postęp jego zdobywania, notować różne istotne informacje;

  • Tworzyć kampanie, czyli grupy tematów związanych z jakimś wydarzeniem. Kampania, może to być np. grupowy mailing, lub "obdzwanianie" klientów, w związku z wprowadzeniem nowego produktu itp. W ramach danej kampanii tworzy się tematy, związane z konkretnym klientem;

  • Planować zadania do wykonania - czyli tworzyć pewnego rodzaju kalendarz zadań; Każde zadanie do wykonania może mieć priorytet, typ, opis, posiadać dodatkowe załączniki itp. mpCRM może przypominać Ci o terminach wprowadzonych zadań;

  • Tworzyć bazę klientów (kontrahentów) - czyli gromadzić różne informacje o swoich klientach; Klientów możesz dzielić na grupy i kategorie;

  • Prowadzić historię kontaktów - czyli notować każdy kontakt z klientem oraz wprowadzać krótką notatkę z jego przebiegu;

  • Prowadzić projekty i przyjmować zlecenia od klientów;

  • Przechowywać załączniki do kontrahentów, zadań, projektów itp.;

  • Wyświetlić na mapach listę kontrahetów; Planować trasę objazdu ich;

mpCRM pomaga w zdobywaniu nowych klientów, systematyzuje pracę z nimi, pozwala na oszacowanie kosztu pozyskania nowego klienta, czy też przeprowadzonej kampanii.

Program mpCRM jest w pełni kompatybilny z pozostałymi naszymi aplikacjami i może się z nimi łączyć oraz pracować na wspólnej bazie danych. Mowa o programach mpFaktura i mpFirma. Dzięki takiemu połączeniu w naszej firmie może być dowolnie wielu pracowników pracujących na module CRM i dodatkowe stanowisko z np. mpFakturą - w celu wystawiania faktur i obsługą sprzedaży.